Bitcoin -128.47
$3,380.92 -3.8%
Ethereum -3.30
$88.42 -3.73%
Zcash -3.86
$54.84 -7.03%
Tether 0.00
$0.99 -0.17%
Monero -2.99
$42.82 -6.99%
AidCoin 0.00
$0.02 -3.11%
Ethos -0.01
$0.09 -5.77%
Monetha 0.00
$0.02 -6.71%

Upcoming ICO

Neutral
Goal: $10000000
Neutral
Goal: 10000000 USD