Bitcoin -39.54
$5,272.60 -0.75%
Ethereum -4.75
$169.64 -2.8%
Zcash -1.81
$67.71 -2.67%
Tether 0.00
$1.01 0.19%
Monero -1.02
$67.99 -1.5%

Whitelist Ended ICO

1
Nov
Neutral
Goal: 1000000$
Goal: 2500