Bitcoin -35.35
$3,885.00 -0.91%
Ethereum -2.29
$143.26 -1.6%
Zcash -0.95
$52.89 -1.79%
Tether 0.00
$0.99 -0.12%
Monero -1.48
$49.50 -2.98%

Whitelist Ended ICO

1
Nov
Neutral
Goal: 1000000$
Goal: 2500