Bitcoin 254.25
$9,245.48 2.75%
Ethereum 4.14
$272.55 1.52%
Zcash 5.96
$99.83 5.97%
Tether 0.00
$1.00 0.06%
Monero 2.77
$98.24 2.82%

Whitelist Ended ICO

1
Nov
Neutral
Goal: 1000000$
Goal: 2500