Bitcoin 5.16
$6,448.00 0.08%
Ethereum -0.43
$204.87 -0.21%
Zcash 6.35
$119.79 5.3%
Tether 0.00
$0.96 -0.11%
Monero 1.35
$105.23 1.28%
AidCoin 0.00
$0.05 1.34%
Ethos -0.02
$0.37 -4.61%
Monetha 0.00
$0.04 -1.49%

Ended ICO

15
Jun
Neutral
Goal: 1 000 000$
Neutral
Goal: 4000 ETH
Neutral
Goal: 5000 ETH
25
Jun
Goal: N\A
Neutral
Goal: 200
Neutral
Goal: 10000